Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Rejony Pracy Socjalnej

mgr Bogumiła Bobak
Starszy pracownik socjalny
mgr Joanna Burda
Pracownik socjalny
mgr Dorota Palonek
Pracownik socjalny
– sprawy z zakresu pomocy społecznej z rejonu I:

Sołectwo: Kamionna

Sołectwo Trzciana: Zalesie, Zarzecze, Srokówka, Zyznówka

Sołectwo Łąkta Dolna: Zadziele, Pańskie, Sikornice, Pasternik, Glinki
– sprawy z zakresu pomocy społecznej z rejonu II:

Sołectwo Leszczyna: I strona Leszczyny

Kierlikówka, Ujazd

Sołectwo Trzciana: Sepne, Glinik, Pachówka, Rynek, Działy

Sołectwo Łąkta Dolna: Nagórze, Miasto, Nadole, Półrolki, Działy
– sprawy z zakresu pomocy społecznej  z rejonu III:

Sołectwo Leszczyna: II strona Leszczyny
Rdzawa