Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Punkt Informacji, wsparcia i pomocy

Kluczową rolę w udzielaniu wszechstronnej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą i osobom uzależnionym w Trzcianie pełni Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie oraz dla Osób dotkniętych Problemem Alkoholowym działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie.

Cele realizowane w Punkcie:
– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
– zapobieganie rozwijaniu się uzależnień,
– Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz uzależnień,
– Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc oraz występują różne formy uzależnień,
– Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar doznających przemocy,
– Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób uzależnionych,
– Stała edukacja środowiska lokalnego,
– Wsparcie psychologiczne.

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie oraz dla Osób dotkniętych Problemem Alkoholowym udziela wsparcia:
– Osobom doznającym przemocy, w tym:
* dzieciom
* współmałżonkom lub partnerom w związkach nieformalnych
*osobom starszym
*osobom niepełnosprawnym
– osobom stosującym przemoc w rodzinie,
– świadkom przemocy w rodzinie,
– przedstawicielom instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy,
– społeczności lokalnej.

3 środy każdego miesiąca 15.00 – 17.00

* pomoc psychologiczna – mgr Ewa Lisowska-Kania

* pomoc w pisaniu pism urzędowych, procesowych- mgr Bogumiła Bobak

* informacja dotycząca kwestii socjalnych- mgr Bogumiła Bobak

* mediacje rodzinne- mgr Elżbieta Burkowicz

* doradztwo zawodowe- mgr Elżbieta Burkowicz

* terapia, psychoterapia- mgr Agnieszka Liebner-Wysowska


 
Kontakt:
przeciw.przemocytrzciana@gopstrzciana.pl
tel: 14 613-60-02 , 14 611-62-56
fax: 14 613-60-02