Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Dodatek osłonowy

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek ten może posłużyć m.in. na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu ziemnego czy ciepła.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, należy złożyć wniosek w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Świadczenie wymaga spełnienia kryteriów określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem wypłat dodatku osłonowego w 2024 r. oraz przedłużeniem funkcjonowania kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony odbiorców energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła, w 2024 r. zostało przedłużone zawieszenie wypłat dodatku energetycznego.