Terminy wypłaty świadczeń w roku 2022

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANIE

MIESIĄC WYPŁATY

ŚWIADCZENIA RODZINNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

POMOC SPOŁECZNA

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI UKRAINY

STYPENDIUM SZKOLNE

STYCZEŃ 2022

21.01

20.01

19.01

14.01

LUTY 2022

23.02

22.02

21.02

15.02

MARZEC 2022

23.03

22.03

21.03

15.03

KWIECIEŃ 2022

14.04

13.04

12.04

15.04

15.04

MAJ 2022

23.05

20.05

19.05

13.05

13.05

01-31.05

CZERWIEC 2022

21.06

20.06

X

15.06

15.06

LIPIEC 2022

20.07

19.07

X

15.07

15.07

SIERPIEŃ 2022

22.08

19.08

X

12.08

12.08

WRZESIEŃ 2022

20.09

19.09

X

15.09

15.09

PAŹDZIERNIK 2022

20.10

19.10

X

14.10

14.10

LISTOPAD 2022

22.11

21.11

X

15.11

15.11

GRUDZIEŃ 2022

16.12

15.12

x

14.12

14.12

01-14.12