Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Instytucje świadczące pomoc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie

Trzciana 302
32-733 Trzciana
Tel/fax: 14 613 60 02, 14 611 62 56
e-mail: przeciwprzemocytrzciana@gmail.com

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Karoliny 14f
32-700 Bochnia
tel. 14 61 128 92
e-mail: oik.bochnia@op.pl

Posterunek Policji w Trzcianie

Trzciana 172
32-733 Trzciana
tel.

Komenda Powiatowa Policji w Bochni

ul. Krakowska 39
32-700 Bochnia
tel.

Prokuratura Rejonowa w Bochni

ul. Windakiewicza 9/2
32-700 Bochnia
tel.: +48 (14) 612-36-97
fax.: +48 (14) 612-37-67
e-mail: bochnia@tarnow.po.gov.pl

OPOPP Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS

ul. Bolesława Komorowskiego 12
30-106 Kraków
tel. (12) 421-32-41, (12) 421-22-88
www.krafos.ngo.org.pl
e-mail adres: krafos@op.pl, pokrzywdzeni.krakow@op.pl

W załącznikach znajdują się informacje na temat placówek zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie:
Baza instytucji udzielających pomocy i wsparcia 2023
Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2023
Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2023
Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia stan na 1.02.2023
Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2023
Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2023
Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2023