Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 powstał w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. i stanowi kontynuację i uzupełnienie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018, zakłada rozwój zintegrowanego systemu wsparcia rodzin na ternie Gminy Trzciana poprzez realizację szeregu kompleksowych działań, a założenia Programu są zgodne są z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzciana

Cel główny:

Wsparcie i wzmocnienie rodziny w prawidłowym jej funkcjonowanie poprzez tworzenie warunków oraz narzędzi do prawidłowego funkcjonowania rodzin.

Cele szczegółowe:

  1. Wzmocnienie rodziny, jako gwarant stabilizacji społecznej
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie
  3. Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.
  4. Działania edukacyjne na rzecz rodziców mające na celu poprawę świadomości rodzicielskich