Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Czym jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Regulacje te – poprzez zapewnienie harmonijnego współistnienia systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw – służą ochronie interesów osób przemieszczających się w celu podejmowania zatrudnienia i posiadających okresy zatrudnienia przebyte na terytorium różnych państw. Przepisy w tej kwestii reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jestem uprawniona do świadczeń rodzinnych a członek mojej rodziny wyjechał za granicę. Co należy zrobić?

Należy taką sytuację niezwłocznie zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń Rodzinnych. W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dokumentami przekazuje się do marszałka województwa. Odnosi się to do sytuacji, w której co najmniej jeden z członków rodziny wnioskodawcy nie mającego dotąd przyznanego prawa do świadczeń rodzinnych w momencie składania wniosku przebywa poza granicami RP, na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z unormowaniami prawa wspólnotowego przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosuje się w szczególności do osób przemieszczających się w związku z podjęciem zatrudnienia lub działalności na własny rachunek w innym państwie.

Do jakich państw odnosi się koordynacja?

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego odnosi się do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy , Dania, Estonia, Finlandia, Francja– w tym również na obszarze Gwadelupy, Martyniki, Reunion i Gujany Francuskiej, Grecja , Hiszpania – w tym również na Majorce i na Wyspach Kanaryjskich; Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia – w tym również na obszarze Madery i na Azorach, Rumunia , Słowenia , Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania – w tym również na obszarze Gibraltaru; nie obowiązują natomiast na obszarze Wysp Normandzkich oraz na Wyspie Man, Włochy, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein, Norwegia.

Kiedy nie stosuje się przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?
Przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU:

ikonka PDF Wykaz dokumentów dołączanych do wniosku KOORDYNACJA.pdf

Gdzie uzyskać informację na temat postępownia?

W przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą, wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia wychowawcze przekazywane będą do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

INFOLINIA: 12 430 29 73
Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku,
statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie
informacji dla Mieszkańców całej Małopolski, bez względu na to, czy sprawa prowadzona
jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie lub Nowym Sączu. Pozostałe
dotychczasowe numery telefonów dostępne dla wnioskodawców w Tarnowie
i w Nowym Sączu nie będą już dostępne.


W razie potrzeby osobistego kontaktu MUW przyjmuje wnioskodawców w poniedziałki
w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz.8.00-11.00:
w Krakowie – przy ul. Lea 112,
w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52,
w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9