Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Przetargi i zapytania ofertowe

Trzciana, 22.12.2022

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dzieci na rok 2023.
Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania dzieci, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych w godzinach ustalonych z przedstawicielem ustawowym dziecka. Miejscem zamieszkania dzieci jest Gmina Trzciana .
ZAPYTANIE OFERTOWE specjalistyczne usługi opiekuńcze na 2023r.
Zalacznik_nr_1_do_Zapytania_ofertowego