Przetargi i zapytania ofertowe

Trzciana, 08.06.2022

Postępowanie w sprawie przeprowadzenia kursów zawodowych

Szanowni Państwo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie w związku z realizacją projektu „Jutro-już dziś” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe  wyłącznie dla OPS/PCPR zaprasza Państwa do składania ofert cenowych na przeprowadzenie kursów zawodowych, wraz z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje/nadających uprawnienia dla osób będących Uczestnikami kursów.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty cenowej do  15 czerwca 2022r. do godziny 10.00
Szczegóły w załączonych poniżej załącznikach

zapytanie ofertowe 1-PS-2022 kursy zawodowe

załączniki 1-PS-2022

 

Portal niebieska linia
Portal empatia
Portal parpa Portal parpa