Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Terminy składania wniosków

Od 1 lipca 2021 r. – elektronicznie (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia   lub portal PUE ZUS)

Od 1 sierpnia 2021 r.- tradycyjnie (papierowo)

od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Od 1 listopada do dnia 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.