Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Fundusz alimentacyjny

 • Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu Alimentacyjnego

  Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego? Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej…

 • Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

  Kiedy podejmowane są działania w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów?W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o…

 • Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

  Kto ma prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:–  obywatelom polskim,–  cudzoziemcom,–  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o  zabezpieczeniu społecznym,–  przebywającym na…

 • Terminy składania wniosków

  Od 1 lipca 2021 r. – elektronicznie (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia   lub portal PUE ZUS) Od 1 sierpnia 2021 r.- tradycyjnie (papierowo)od 1 października do 31 października – ustalenie prawa…

 • Wymagane Dokumenty

  DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:1. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (do pobrania)2. kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej lub…