Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

AKTY PRAWNE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

ikonka PDF Ustawa o pomocy społecznej

ikonka PDF Rozporządzenie w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy

ikonka PDF Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych

ikonka PDF Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
 

AKTY PRAWNE Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ikonka PDF Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

ikonka PDF Rozporządzenie w sprawie kryterium uprawniających do świadczeń rodzinnych

ikonka PDF Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

ikonka PDF Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 07.12.2012 r

ikonka PDF Ustawa o świadczeniach rodzinnych

ikonka PDF Rozporządzenie w sprawie sposoobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzine


AKTY PRAWNE Z ZAKRESU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I POSTĘPOWAŃ WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

ikonka PDF Rozporządzenie zmiana FA

ikonka PDF Ustawa o pomocy uprawnionym do alimentów


AKTY PRAWNE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

ikonka PDF Rozporządzenie w sprawie prcedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny

ikonka PDF Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy


AKTY PRAWNE Z ZAKRESU KWESTII FINANSOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

ikonka PDF Ustawa o finansach publicznych

ikonka PDF Ustawa o rachunkowości


AKTY PRAWNE Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

ikonka PDF Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

ikonka PDF Rozporządzenie w sprawie procedury Niebieskiej Karty

ikonka PDF Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej


INNE AKTY PRAWNE

ikonka PDF Kodeks postępowania administracyjnego

ikonka PDF Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej

ikonka PDF Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

ikonka PDF Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Styczeń 2022
18
Wtorek
17:27
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2020/2021

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj185
Wczoraj301
Ostatni tydzień486
Ostatni miesiąc6080
Razem730295
Twoje IP 54.161.98.96 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top