Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Świadczenia wychowawcze w formie rzeczowej

W celu zapobiegnięcia marnotrawienia świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem świadczenie finansowe można zmienić na rzeczowe wg tych samych zasad jakie obowiązują od wielu lat w ustawie
o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny jest przeprowadzany wywiad środowiskowy. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia jak wygląda sytuacja w danej rodzinie.
Pracownik organu wypłacającego świadczenie wychowawcze, na podstawie informacji od pracownika socjalnego może zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu, opłata za czynsz itp.).
W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie to odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.