Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Telefony zaufania

Niebieska Linia.  Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy Domowej w Rodzinie

tel. 0 801 12 00 02

Telefon Zaufania „ Arka” Bochnia

14 611 95 95 pn-sob 19.00-21.00

Telefon Zaufania AIDS

tel. 0 801 199 990 (16:00-21:00)

Infolinia Stowarzyszenie Karan – Narkotyki – Narkomania

tel. 0 800 120 289 (połączenie bezpłatne)

Anonimowa Policyjna Linia Specjalna

tel. 0 800 120 148 (połączenie bezpłatne)

Telefon Zaufania Dla Kobiet w Ciąży i Rodziny

tel. 0 85 732 2222 (15:00-17:00)

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

Fundacja Dzieci Niczyje – tel. 116 111 (połączenie bezpłatne)

Pomarańczowa Linia – system pomocy rodzinom, których dzieci upijają się

tel. 0 800 14 00 68

Kryzysowy Telefon Zaufania. Instytut Psychologii Zdrowia

tel. 116 123 (połączenie bezpłatne)

Telefon Zaufania Komitetu Ochrony Praw Dziecka

tel. 022 626 94 19

Fundacja La Strada Przeciwko Handlowi Kobietami

22 628 99 99 ( środy 14:00 -20:00)