Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Ważne adresy

Urząd Gminy w Trzcianie

Trzciana 302
32-733 Trzciana
tel/fax: 14 613 61 41
e-mail: urzad@trzciana.pl

Powiatowy Urząd Pracy

Ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia
tel/fax: 14 611 10 51
e-mail: pup@powiat.bochnia.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Windakiewicza 9/5
32-700 Bochnia
Tel/fax: 14 611 97 40
e-mail: pcprbochnia@wp.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Karoliny 14f
32-700 Bochnia
tel. 14 61 128 92
e-mail: oik.bochnia@op.pl

Posterunek Policji w Trzcianie

Trzciana 172
32-733 Trzciana
tel. 014 613 63 07

Komenda Powiatowa Policji w Bochni

ul. Krakowska 39
32-700 Bochnia
tel. 014 615 22 55

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 12 39 21 527
fax 12 422 72 08
e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
Tel: 12 422 06 36
Fax: 12 422 06 36 wew. 44
e-mail: biuro@rops.krakow.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
tel: 22‐661‐10‐00
fax: 22‐661‐13‐36
e‐mail: info@mpips.gov.pl