Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Życzenia Wielkanocne

Alleluja, Alleluja !
Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał,
Radujcie się więc
i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech zsyła na Was łaski
i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia
Alleluja, Alleluja zmartwychwstał Pan

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia: niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią będą pełne radości, miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk i kłopotów, mogli zawsze śpiewać radosne „ALLELUJA – Jezus żyje”. Niech radosna wieść o Zmartwychwstaniu opromienia życie każdego z nas, pogłębia wiarę, napełnia nadzieją i rozpala miłość, która uzdalnia do pięknego życia w Bogu.
Życzymy abyście Państwo na co dzień przeżywali swoje własne święto 'zmartwychwstania’
poprzez odradzanie się w waszych sercach miłości do najbliższych oraz wiarę w potęgę i trwałość uczucia.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą
Kierownik wraz z Pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie