Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia można składać do WZON. Po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia. Wniosek o świadczenie wspierające do ZUS można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna. Jeżeli osoba zainteresowana świadczeniem złoży wniosek wcześniej, ZUS pozostawi go bez rozpatrzenia ponieważ prawo i wysokość świadczenia wspierającego są ustalane na podstawie decyzji WZON, w której jest wskazany okres oraz liczba przysługujących punktów potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
 • mieszkają w Polsce,
 • otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

To, kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS będzie zależeć od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:

 • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
 • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
 • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70  do 77 pkt.​​​​​

Uwaga: Powyższy harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób z niepełnosprawnościami uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymania świadczenia wspierającego.

Jaka będzie wysokość świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (dziś wynosi ona 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

 • 95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,
 • 90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,
 • 85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,
 • 80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,
 • 75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,
 • 70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

Gdzie uzyskać informacje w sprawie świadczenia wspierającego

Informacje na temat:

 • zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wspierającego,
 • zasad i sposobu składania wniosku o świadczenie wspierające,
 • zasad zgłaszania do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego w związku z pobieraniem świadczenia wspierającego oraz składania dokumentów zgłoszeniowych,

można uzyskać:

 • we wszystkich placówkach ZUS na terenie całego kraju, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 8.00 – 15.00
 • telefonicznie u konsultantów infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00) w dni robocze w godzinach 7.00 – 18.00,
 • przez internet www.zus.pl podczas wideorozmowy z pracownikami ZUS (e-wizyta w ZUS),
 • mailowo (adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl)

We wszystkich tych kanałach kontaktu można również uzyskać pomoc w założeniu profilu na PUE ZUS i w złożeniu wniosku o świadczenie do ZUS.

Ważne!
Aby złożyć wniosek o świadczenie wspierające trzeba najpierw uzyskać od WZON decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Wniosek o świadczenie wspierające do ZUS można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna.

Wniosek o świadczenie wspierające może być złożony wyłącznie elektronicznie przez:

 • portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • bankowość elektroniczną (jeśli bank świadczy taką usługę),
 • portal Emp@tia.

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace-i-swiadczenie-pielegnacyjne—informacje

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie można również uzyskać pomoc w zakresie wypełnienia wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Zachęcamy do wcześniejszego umawiania wizyt w każdy piątek, ponieważ wypełnienie wniosku jest dość czasochłonne.

KWESTIONARIUSZ_SAMOOCENY_TRUDNOŚCI_W_ZAKRESIE_WYKONYWANIA_CZYNNOŚCI_ZWIĄZANYCH_Z_FUNKCJONOWANIEM
WNIOSEK_O_WYDANIE_DECYZJI_USTALAJĄCEJ_POZIOM_POTRZEBY_WSPARCIA