Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Dodatek osłonowy w 2024r.

Ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Jak wynika z przywołanych aktów w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. wprowadza się dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym wieloosobowym, jeżeli dochód za 2022 r. przypadający na osobę nie przekracza kwoty 1500,00 zł lub w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2100,00 zł.

Dodatek przysługuje w wysokości 50 % dodatku osłonowego z 2022 r. powiększonego o  kwotę waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %, tj.

228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła kocioł na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przysługuje podwyższony dodatek osłonowy, tj.:

286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wzór wniosku wniosek dodatek osłonowy 2024

Wnioski o dodatek osłonowy na 2024 r. można składać w formie tradycyjnej lub za pomocą systemów teleinformatycznych, w terminie od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.
Wypłata świadczenia nastąpi jednorazowo w terminie do 30.06.2024 r.