Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Zespół Interdyscyplinarny w nowym składzie

Przedstawiciele różnych instytucji i specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy, łącznie 13 osób, tworzy nowy Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Trzciana.
Wójt Gminy Trzciana w dniu 19-09-2023 na drodze zarządzenia, mianował nowy skład, którego zadaniem jest skuteczne podejmowanie skoordynowanych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy domowej, a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb, w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty.
Podczas pierwszego posiedzenia Wójt Gminy Trzciana wręczył powołanym listy gratulacyjne, oraz życzył powodzenia w tej niełatwej, ale bardzo ważnej i potrzebnej pracy.
W skład nowego Zespołu weszli:
1) Agata Köhler – zawodowy kurator sądowy Sądu Rejonowego w Bochni
2) Jakub Grochowski – ratownik medyczny, koordynator przychodni RatMedica. Centrum Zdrowia Rodziny
3) Beata Mordarska- Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
4) Dorota Grabowska- nauczyciel Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierlikówce
5) Marta Nycz- nauczyciel Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionnej
6) Faustyna Ujejska- nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie
7) Iwona Koźbiał- nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzcianie
8) Kinga Stańdo – przedstawiciel organizacji pozarządowej, zastępca parafialnego zespołu Caritas
9) Zbigniew Blitek –dzielnicowy, Komenda Powiatowa Policji w Bochni
10) Dorota Kuśnierz – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcianie
11) Bogumiła Bobak – starszy specjalista pracy socjalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie
12) Elżbieta Burkowicz – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie
13) Elżbieta Rosiek-pielęgniarka NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej U.Myszka Jakubowska, M.Jakubowski J.Jakubowski

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego jest okazją do przypomnienia mieszkańcom Gminy o możliwości uzyskania wsparcia ze strony bocheńskich instytucji. O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę, narusza nasze prawa i dobra osobiste. Każdy, kto czuje się zagrożony lub istnieje zagrożenie jego życia i bezpieczeństwa, może wezwać policję.