Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Druga wypłata dodatku węglowego

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące wypłaty dodatku węglowego ( 3000 zł) informujemy, że w dniu jutrzejszym ( 21.10.2022r.) nastąpi wypłata świadczeń, tych wniosków które zostały pozytywnie rozpatrzone i złożone do dnia 12 października 2022r.

Wszyscy z Państwa których wniosek został pozytywnie zweryfikowany, a świadczenia nie zostały jeszcze wypłacone należne świadczenie otrzymają w dniu jutrzejszym w sposób wskazany we wniosku
( przelew na konto bankowy lub podjęcie w Kasie Banku BSR Kraków oddział Trzciana). Tych Państwa którzy wskazali jako formę wypłaty odbiór w Kasie Banku zapraszamy do kas w dniu jutrzejszym nie wcześniej niż o godzinie 12.00.

Jeżeli Państwa wniosek nie spełniał wymagań formalnych, zaistniały wątpliwości co do eksploatowanego źródła ciepła- została wysłana korespondencja o konieczności uzupełnienia wniosku, informacja o zakończeniu postępowania ( w przypadku nie spełnienia warunków), lub pismo określające dodatkowe warunki uzyskania świadczenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji, świadczenia zostaną wypłacone niezwłocznie po przekazaniu dotacji na wypłatę powyższych świadczeń.

Jednocześnie przypominamy, że wniosek o dodatek węglowy jest składany pod odpowiedzialnością karną, dlatego też świadome wprowadzanie w błąd tut. Organ i negatywne zweryfikowanie danych podanych we wniosku skutkuje skierowaniem sprawy do organów ścigania. Karę wprowadza art. 233 § 6 k.k. Jest to kara za fałszywe oświadczenie.

Biorąc od uwagę ogrom wykonanej pracy dziękuję pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za żmudną i kompleksową weryfikację wniosków, zaangażowanie i odpowiedzialną realizację tych dodatkowych zadań, dzięki czemu możliwa jest jutrzejsza wypłata świadczeń.

Tym z Państwa, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o dodatek węglowy przypominamy, że wnioski są przyjmowane tylko do 30 listopada.

Kierownik