Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

„Rodzina 500+”- nowe zasady od 2022r.

Wnioski o wypłatę z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – można przesyłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 lutego 2022 r.

Od 1 stycznia 2022r. ZUS będzie przyjmował wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci, aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kolejna zmiana dotyczy sposobu wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją świadczenia będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami tut. Ośrodka.