Drukuj 

Czym jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Regulacje te - poprzez zapewnienie harmonijnego współistnienia systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw - służą ochronie interesów osób przemieszczających się w celu podejmowania zatrudnienia i posiadających okresy zatrudnienia przebyte na terytorium różnych państw. Przepisy w tej kwestii reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jestem uprawniona do świadczeń rodzinnych a członek mojej rodziny wyjechał za granicę. Co należy zrobić?

Należy taką sytuację niezwłocznie zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekcja Świadczeń Rodzinnych. W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dokumentami przekazuje się do marszałka województwa. Odnosi się to do sytuacji, w której co najmniej jeden z członków rodziny wnioskodawcy nie mającego dotąd przyznanego prawa do świadczeń rodzinnych w momencie składania wniosku przebywa poza granicami RP, na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z unormowaniami prawa wspólnotowego przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosuje się w szczególności do osób przemieszczających się w związku z podjęciem zatrudnienia lub działalności na własny rachunek w innym państwie.

Do jakich państw odnosi się koordynacja?

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego odnosi się do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy , Dania, Estonia, Finlandia, Francja – w tym również na obszarze Gwadelupy, Martyniki, Reunion i Gujany Francuskiej, Grecja , Hiszpania - w tym również na Majorce i na Wyspach Kanaryjskich; Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia – w tym również na obszarze Madery i na Azorach, Rumunia , Słowenia , Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania – w tym również na obszarze Gibraltaru; nie obowiązują natomiast na obszarze Wysp Normandzkich oraz na Wyspie Man, Włochy, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein, Norwegia.

Kiedy nie stosuje się przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?
Przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU:

ikonka PDF Wykaz dokumentów dołączanych do wniosku KOORDYNACJA.pdf

 

 

Gdzie uzyskać informację na temat postępownia?

W przypadku gdy członek rodziny przebywa za granicą, wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia wychowawcze przekazywane będą do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

INFOLINIA: 12 430 29 73
Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku,
statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie
informacji dla Mieszkańców całej Małopolski, bez względu na to, czy sprawa prowadzona
jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie lub Nowym Sączu. Pozostałe
dotychczasowe numery telefonów dostępne dla wnioskodawców w Tarnowie
i w Nowym Sączu nie będą już dostępne.


W razie potrzeby osobistego kontaktu MUW przyjmuje wnioskodawców w poniedziałki
w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz.8.00-11.00:
w Krakowie – przy ul. Lea 112,
w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52,
w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9