Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 2020-2022

ETAP I Rekrutacja do projektu

Uczestnicy są rekrutowani w okresie styczeń-marzec każdego roku realizacji projektu przez pracowników socjalnych w ramach Regulaminu Rekrutacji. Po zakwalifikowaniu do Projektu zakładanej grupy tworzona jest lista rezerwowa.

ETAP II Opracowanie indywidualnych ścieżek integracji

Indywidualne ścieżki są opracowywane w okresie styczeń-marzec każdego roku realizacji projektu w sferze zawodowej, społecznej i psychologicznej przez specjalistów różnych dziedzin, dzięki czemu opracowanie tworzy kompleksową ścieżkę reintegracji

ETAP III Praca socjalna, wsparcie asystenta rodziny, aktywna integracja- działania o charakterze społecznym i zawodowym

Formy działań , które wynikają z indywidualnych potrzeb realizowane od kwietnia 2020 do końca realizacji projektu

Etap IV Realizacja działań w Klubie Integracji Społecznej

Zadaniem Klubu będzie przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnictwo w KIS umożliwi wzrost aktywności życiowej, pozwoli n uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. Utworzenie KIS będzie stanowiło uzupełnienie działań aktywizujących prowadzonych przez GOPS i PUP, a działania w ramach KIS zaplanowano od kwietnia 2020 do końca realizacji projektu