Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Projekt RPO „Jutro już dziś”

  • BUDŻET PROJEKTU

    Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

  • HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 2020-2022

    ETAP I Rekrutacja do projektu Uczestnicy są rekrutowani w okresie styczeń-marzec każdego roku realizacji projektu przez pracowników socjalnych w ramach Regulaminu Rekrutacji. Po zakwalifikowaniu do Projektu zakładanej grupy tworzona jest…

  • INFORMACJE OGÓLNE

     Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, oraz zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.…