Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

O jednostce

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie. Znajdziecie tutaj Państwo informacje, w szczególności: z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych problemem przemocy a także wszystko wsparciu rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na podstawie Uchwała nr 2/4/95 Zarządu Gminy Trzciana z dnia 1995.05.06 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie. Jest  jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania własne w zakresie pomocy społecznej, jak również zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Zasady działania i organizacji Ośrodka określa Statut uchwalony Uchwałą nr XIII/138/12 z dnia 15.11.2012 w sprawie przyjęcia nowego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Trzciana oraz:
znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
lub
jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci, współmałżonków, osób starszych lub innych osób, bądź doświadczasz przemocy,
lub
chcesz otrzymać zasiłek rodzinny na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
lub
nie otrzymujesz zasadzonych przez sąd alimentów na dzieci,
lub
chcesz złożyć wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny,
lub
wychowujesz trójkę lub więcej dzieci i chcesz skorzystać z ulg i zniżek dostępnych w ramach ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych.