Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Informacje administracyjno – finansowe

Obsługa osób niepełnosprawnych i starszych

Ze względu na bariery architektoniczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy wejściu do budynku znajduje się instalacja przyzywowa. Osoby które mają problem z wyjściem na piętro proszone są o naciśnięcie dzwonka – pracownik z danej Sekcji zejdzie i udzieli wszelkich informacji / przyjmie wniosek.

Nr konta do wpłat

Wszelkie należności i wpłaty (np. za usługi opiekuńcze i uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy) prosimy kierować na nr bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

95858900060030000010230001
BSR Kraków o/Trzciana

Sposób wypłaty świadczeń

Informujemy, że nie ma możliwości odbierania świadczeń z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przez inne osoby niż Wnioskodawca.

Sposób odbioru świadczeń:
– na osobiste konto bankowe
– osobiście w kasie Banku w Trzcianie w terminie do 2 dni od daty wypłaty
– osobiście w kasie Urzędu Gminy w Trzcianie w dniu wypłaty

Jedynym respektowanym upoważnieniem do odbierania świadczeń przez osoby inne niż Wnioskodawca jest upoważnienie notarialne. Brak odbioru świadczeń w wyznaczonym terminie może spowodować wstrzymanie wypłaty świadczeń