Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Godziny przyjęć

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałek-piątek: 7.30 – 15.30

Godziny przyjęć stron:

Sekcja Pomocy Środowiskowej
poniedziałek – piątek  7.30 – 9.30 oraz 14.45 – 15.15
pozostały czas- praca w terenie

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
poniedziałek – piątek  7.45 – 15.15

Sekcja Administracyjno – Finansowa
piątek 10.00 – 12.00
Kierownik w sprawach wniosków i skarg przyjmuje:  piątek 10.00-12.00

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz dla osób dotkniętych problemem alkoholowym czynny w trzecią środę każdego miesiąca od 16.00-18.00

W okresie od 1 lipca do 30 listopada ze względu na wzmożone prace związane z okresem zasiłkowym obowiązują godziny wewnętrzne w każdy wtorek i czwartek od godziny 12.00-15.30 bez przyjmowania stron. W tych godzinach opracowujemy i wprowadzamy Państwa wnioski do systemu informatycznego i nie przyjmujemy stron.
W sprawach niecierpiących zwłoki, tj. w przypadku zagrożenia życia i zdrowia prosimy o kontakt z Kierownikiem pod nr telefonu: 14 613 60 02 lub 14 611 62 56