Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

Osoby chcący starać się o przyznanie świadczenia wychowawczego mogą to zrobić
w każdym czasie składając odpowedni wniosek. Świadczenie jest wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać osobiście z siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie pokój nr 7, lub z zakładki po lewej stronie DOKUMENTY DO POBRANIA- ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane:

-  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie pokój nr 7

- drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii).
Sposób ten umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

 

- za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE) – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego naszego GOPS, i będziemy zobowiązani wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy)

 

- za pomocą banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego naszego GOPS, i będziemy zobowiązani wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy).

 

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.W związku z powyższym aby sprawy były rozpatrywane szybciej, bez konieczności formalnego wzywania do uzupełnienia danych zachęcamy wszystkie osoby, które składają wniosek w którym niezbędne jest przeliczenie dochodu do osobistej wizyty w GOPS i kontaktu z pracownikiem.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Maj 2021
9
Niedziela
12:21
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2020/2021

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj248
Wczoraj471
Ostatni tydzień3251
Ostatni miesiąc4249
Razem630439
Twoje IP 3.235.139.152 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top