Drukuj 

 

 

Logo Małopolska

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie zaprasza Państwa do współpracy w organizacji staży w ramach realizowanego projektu Jutro-już dziś” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

                   Jednym z działań projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w formie staży u Pracodawcy. Staż u Pracodawcy oznacza nabywanie umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.

                   Staż zorganizowany w ramach projektu obejmuje około 504 godzin pracy stażysty u Pracodawcy w okresie 3 miesięcy,zgodnie z wcześniej ustalonym programem i harmonogramem stażu. W trakcie odbywania stażu stażysta otrzymywać będzie stypendium finansowane ze środków projektu.

                   Kandydaci na staż są rekrutowani spośród uczestników projektu Jutro-już dziś” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Uczestnictwo w stażu pozwoli im na poznanie środowiska pracy oraz uzyskanie cennego doświadczenia zawodowego, każdy ze stażystów będzie miał ukończony szkolenie/kurs w charakterze proponowanego stanowiska pracy.

                   Państwo zaś mogą zyskać zdeterminowanego pracownika, którego umiejętności
i kwalifikacje być może przekonają Państwa do podjęcia z nim współpracy również po zakończeniu stażu.

                   Od strony formalnej, Państwa współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Trzcianie przebiegać będzie w oparciu o regulamin organizacji stażu i umowę o zorganizowanie stażu, określającą termin, a także zakres obowiązków stażysty. Osobna umowa zawierana będzie między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie, a stażystą.

                   Jeżeli powyższa propozycja współpracy zainteresuje Państwa, uprzejmie proszę o przesłanie krótkiej informacji dotyczącej woli współpracy z tut. Ośrodkiem w zakresie organizacji staży na załączonym druku w terminie do 10 września 2018r.

Termin organizacji stażu dla każdego stanowiska: 14 wrzesień 2018- 13 grudnia 2018

 

Przewidywane stanowisko

Liczba stażystów

Asystent ds. rachunkowości

1

Kucharz małej gastronomi

1

Przedstawiciel handlowy

1

Opiekunka dziecięca

1

Pomoc krawiecka

1

Pracownik obsługi biurowej

2

 

W razie pytań lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji stażu uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Dorotą Palonek bądź Panią Bogumiłą Bobak pod numerem telefonu 146136002 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ikonka PDFWniosek_o_zawarcie_umowy_o_zorganizowanie_stazu.pdf

Z poważaniem

mgr Elżbieta Burkowicz

Koordynator Projektu