Drukuj 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program rodzina 500+), świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start (300+) na nowy okres świadczeniowy można będzie składać od 1 sierpnia 2018 w tut. ośrodku w pok. nr 7.

 

               Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program rodzina 500+) na drugie i kolejne dzieci drogą elektroniczną. Wnioski te można składać już od 1 lipca 2018 r.

               Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w okresie sierpień- wrzesień tut. pracownicy będą do Państwa dyspozycji w sprawie obsługi w/w świadczeń również w godzinach popołudniowych tj. w środy
i czwartki od godziny 16.00 do godziny 18.30.
Jednocześnie przypominamy, że w okresie od 1 lipca do 30 listopada ze względu na wzmożone prace związane z okresem zasiłkowym obowiązują godziny wewnętrzne w każdy wtorek i czwartek od godziny 12.00-15.30 bez przyjmowania stron. W tych godzinach opracowujemy i wprowadzamy Państwa wnioski do systemu informatycznego i nie przyjmujemy stron.

               Druki będzie można pobierać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie na przełomie lipca i sierpnia. Będzie je można je również wydrukować ze strony mrpips: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/   lub strony GOPS w Trzcianie: www.gopstrzciana.pl