Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

112211

Cel programu:

wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego


Kryterium dochodowe:

nie obowiązuje, bowiem świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny, przysługuje również rodzinom w których członek rodziny pracuje za granicą a dzieci mieszkają w Polsce

 

Wysokość świadczenia:

300,00 zł jednorazowo

 

Komu przysługuje świadczenie:

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

 • dla dzieci do czasu ukończenia 20 roku życia
 • dla dzieci lub osobę uczącą się do ukończenia 24 roku życia (w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności)

Co zrobić by otrzymać świadczenie:

aby otrzymać świadczenie dobry start należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie

Kto może złożyć wniosek:

wniosek odpowiednio mogą złożyć:

 • matka lub ojciec dziecka
 • opiekun faktyczny
 • opiekun prawny

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

ważne
dzieci rozpoczynające rok szkolne muszą realizować naukę w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, a także w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.Świadczenie „Dobry strat” nie przysługuje zatem studentom.

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
   

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek:

 • od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną (papierowo)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie, SekcjaŚwiadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – I piętro, pok. 7 / w budynku znajduje się instalacja przyzywowa dla osób mających problem z poruszaniem się/

 • od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną:

-portal emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/

-bankowość elektroniczna

wnioski złożone po 30 listopada 2018r. pozostaną bez rozpatrzenia

Kiedy spodziewać się wypłaty świadczenia?

 • ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • w przypadku złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa i wypłata następuje do 30 września

Kiedy otrzymam decyzję dotyczącą przyznania świadczenia „Dobry start”?

przyznanie świadczenie dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, informacje o przyznanym świadczeniu należy odbierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie. wyjątek: jeżeli we wniosku będzie podany adres poczty elektronicznej- informacja będzie przesyłana na ten email, decyzje będą wydawane jedynie w przypadkach odmowy świadczenia oraz nienależnie pobranych świadczeń.

O czym należy pamiętać:

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie. Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Maj 2021
9
Niedziela
12:23
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2020/2021

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj248
Wczoraj471
Ostatni tydzień3251
Ostatni miesiąc4249
Razem630439
Twoje IP 3.235.139.152 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top