Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Świadczenia rodzinne

Poniższe rekomedowane do wykorzystania wzory wniosków i załączników do wniosków, dotyczące świadczeń rodzinnych. Minister właściwy do spraw rodziny określa i zamieszcza na podstawie art. 23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15 ust. 9a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 
Rok 2023

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO