Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Fundusz alimentacyjny

Poniższe rekomedowane do wykorzystania wzory wniosków i załączników do wniosków, dotyczące świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Minister właściwy do spraw rodziny określa i zamieszcza na podstawie art. 23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15 ust. 9a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .

Rok 2023
https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego—wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022