Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Życzenia wielkanocne

Alleluja, Alleluja !
Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał,
Radujcie się więc
i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech zsyła na Was łaski
i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia
Alleluja, Alleluja zmartwychwstał Pan!
Życzymy abyście Państwo na co dzień przeżywali swoje własne święto 'zmartwychwstania’
poprzez odradzanie się w waszych sercach miłości do najbliższych
oraz wiarę w potęgę i trwałość uczucia.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzą
Kierownik wraz z Pracownikami
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzcianie