Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Ankieta dotycząca przemocy domowej w środowisku lokalnym

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu opinii na temat przemocy domowej w środowisku lokalnym. Badanie przeprowadzone jest na potrzebę opracowania profesjonalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie.  Organizacja tych badań zapewnia wszystkim uczestnikom anonimowość i gwarancję poufności uzyskanych wypowiedzi.  Prosimy o szczere wypowiedzi i przemyślane opinie. Lepiej odmówić odpowiedzi na jakieś trudne pytanie, niż podawać nam nieprawdziwe stwierdzenia. Prosimy o zaangażowanie kilku  minut swojego czasu i indywidualne wypełnienie tej ankiety. Przyczynicie się Państwo do pełniejszego rozpoznania zjawiska przemocy domowej w gminie. Ankiety prosimy odesłać elektronicznie poprzez kliknięcie na końcu kwestionariusza przycisku PRZEŚLIJ.
Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety w formie elektronicznej

ANKIETA DEDYKOWANIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=JKg9qNRwAUa67ZA6M0TQZW4ACwVe95pBtZkSgmhQHv1UOVQ5SzUwVllPNE1MOVpDRlVXWkVYTkJTUS4u

ANKIETA DEDYKOWANA MIESZKAŃCOM GMINY TRZCIANA:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=JKg9qNRwAUa67ZA6M0TQZW4ACwVe95pBtZkSgmhQHv1UN0xBSkpMWjhDQkE0RkxDQVZPME8zVEdLMy4u

ANKIETA DEDYKOWANA OSOBOM ZAWODOWO ZWIĄZANYM Z PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=JKg9qNRwAUa67ZA6M0TQZW4ACwVe95pBtZkSgmhQHv1UODVRRzFCQ0xCWUdBOVRMV01XWU5RT0YzRC4u