Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Program Osłonowy Alternatywa

Miło nam poinformować, że w naszej Gminie rozpoczyna się realizacja projektu pt.”ALTERNATYWA”, który realizowany będzie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałąnia Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022

Do dnia 8 kwietnia 2022r. do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania za pośrednictwem Wojewodów wpłynęły 144 wnioski, które zgodnie z zasadami poddane zostały dwuetapowej ocenie:
– Wojewodowie weryfikowali wnioski pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz dokonywali wstępnej oceny merytorycznej, przy czym do oceny merytorycznej na etapie centralnym mogło zostać przekazanych maksymalnie 10 wniosków z każdego województwa, wśród nich znalazł się nasz wniosek jako jeden z 10 wniosków z województwa małopolskiego
– dalszej oceny merytorycznej wniosków dokonał Zespół Ekspertów- członkowie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który również wyłonił 68 podmiotów z największą liczbą punktów w ocenie merytorycznej, w tym nasz wniosek który stał się przepustką do zatwierdzenia wyników.
Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej 20 maja 2022r. zatwierdziła wyniki otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022, stąd też po podpisaniu porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego z przyjemnością przystępujemy do realizacji działań projektowych.