Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Trzciana

Dostrzegając potrzebę wsparcia osób starszych w naszej Gminie po przeprowadzonych konsultacjach w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Trzciana” podjęłyśmy starania o pozyskanie środków z Rządowego Programu ” Korpus wsparcia seniorów” i wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dlatego dziś choć z małym poślizgiem informujemy Państwa o realizacji PROGRAMU OSŁONOWEGO „KORPUS WSPARCIA SENIORA w GMINIE TRZCIANA”.
Program zainicjowany został przez akcję KOSZYCZEK WIELKANOCNY”. W wielu przypadkach długotrwałe skutki zdrowotne COVID-19 u wielu Seniorów trwają wiele miesięcy, uniemożliwiając udział seniorów w środowisku lokalnym, w tym w obrzędach liturgicznych tego wyjątkowego czasu.
Dlatego też zaprosiliśmy mieszkańców Gminy którzy chcieli i mogli włączyć się w tą akcję do współpracy, by osoby samotne z naszej Gminy, które ze względu na stan zdrowia nie poświęcą pokarmów nie zostały na Wielkanoc bez święconki. I tak też się stało. W specjalnie zaprojektowanych paczkach w kształcie wielkanocnego koszyczka znalazły się symboliczne artykuły spożywcze które wolontariusze zanieśli do kościoła, by je poświęcić:  baranek wykonany z cukru lub czekolady, 2 jajka w postaci pisanek, kraszanek lub pofarbowane, sól, mały kawałek kiełbasy lub mała szyneczka, chrzan, ciasto w postaci małej babeczki, mały chlebek oraz masło. Seniorzy zostali obdarowani również tradycyjną trzęsionką. Radość z odwiedzin wolontariuszy i koszyczka wielkanocnego była ogromna. Na wielu twarzach widać było wzruszenie, że „o nas ktoś pamięta”. Odwiedziny w domach Seniorów były realizowane przez młodzież zrzeszoną w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży oddział w Trzcianie. Była to pierwsza, ale nie ostania akcja w ramach Programu.

Celem programu KORPUS WSPARCIA SENIORÓW jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów – mieszkańców gminy Trzciana, w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb. Poprzez rozwój i upowszechnienie współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie (realizatorem programu) a organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami program ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu, powinna obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Z Programu skorzystać mogą seniorzy +65, mieszkańcy gminy Trzciana, mający problem
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wsparcia w sposób wystarczający. Zakres usług w którym możemy pomóc:

1) wsparcie społeczne – polegające w szczególności na: wspólnym spędzaniu czasu z seniorami (spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, itp.);

2) ułatwianie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej – umawianie wizyt lekarskim zarówno w miejscu zamieszkania seniora, jak też asystowanie w trakcie wizyty poza miejscem zamieszkania; pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych;

3) wsparcie psychologiczne – zapewnienie pomocy psychologa osobom jej wymagającym; dokonywanie czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia (usługi opiekuńcze, asystent osobisty i inne);

4) wsparcie w czynnościach dnia codziennego – pomoc m.in. w utrzymaniu porządku najbliższego otoczenia, spacery z psem, dostarczenie produktów żywnościowych, wspólne spacery i/lub zakupy, zapewnienie środków niezbędnych do życia (żywność, śr. higieniczne), zakup/dostarczenie ciepłego posiłku, załatwienie bądź pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych, realizacja recept, pomoc sąsiedzka, i inne.

Mechanizm udzielania pomocy jest tożsamy z zapisami rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, dlatego też jeśli jest Pan/Pani Seniorem który potrzebuje wsparcia, albo znają Państwo seniora, który potrzebuje wsparcia- jesteśmy do dyspozycji. Wystarczy zadzwonić/napisać i zgłosić nam potrzebę pomocy takiej osobie. Po weryfikacji osoba zostanie objęta wsparciem przez wolontariuszy i wolontariat pracowniczy. Pomoc udzielana jest bez względu na dochód.