Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego
systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez
utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i
instytucji na lata 2022-2025.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym
przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla
osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci
potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez
Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz
spełnia następujące funkcje:

•       obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

•       zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

•       zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy
drogą telefoniczną,

•       upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych
przestępstwem,

•       promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom,

•       informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w
rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
*       obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący
przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

*       zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy
psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą
elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

*       zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości
umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy
drogą telefoniczną,

*       upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych
przestępstwem,

*       promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom,

*       informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

Ulotka-1