Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Zapytanie ofertowe- usługi specjalistyczne dla dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( dla dzieci) w miejscu ich zamieszkania w zakresie:
a)terapii logopedycznej,
b) terapii neurologopedycznej
c) terapii sensorycznej

2. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2022 r.

3. Kryterium wyboru oferty : cena brutto jednej godziny świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%,
podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach.

zapytanie ofertowe usługi specjalistyczne dla dzieci

oferta