Kontrast:

Rozmiar tekstu: A-A+

Zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społeczej od 01 stycznia 2022 r.

W dniu 15 lipca 2021r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

 

Rozporządzenie zweryfikowało dotychczasowe kryteria w pomocy społecznej, tj:

 

1) kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń będą wynosić odpowiednio:
–  dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
– dla osoby w rodzinie – 600 zł.

 

Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 719 zł;

 

Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – wyniesie 345 zł.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.