Wymagane Dokumenty

Wniosek o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego może zgłosić każda osoba oraz osoby,  które w swojej codziennej pracy mają na uwadze dobro dziecka i rodziny (wniosek o objęcie rodziny pomocą asystenta rodziny)