PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie

Kluczową rolę w udzielaniu wszechstronnej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą i osobom uzależnionym w Trzcianie pełni Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie oraz dla Osób dotkniętych Problemem Alkoholowym działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie.