Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

       W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, (kryterium dochodowego odpowiednio 754,00 lub 844,00), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

2) dodatków do zasiłku rodzinnego, (z tytułu urlopu wychowawczego, dodatku z tytułu rodziny wielodzietnej, dodatku z tytułu samotnego wychowywania oraz dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych), podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

3) dodatków do zasiłku rodzinnego, (z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego i dodatku z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), podzielonych przez 12.

Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą “Złotówka za złotówkę”  jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

PRZYKŁAD WYLICZENIA:

W listopadzie 2017 r. rodzina trzyosobowa z jednym dzieckiem ubiega się o następujące świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku między 5 a 18 rokiem życia (130 zł na dziecko),

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo na dziecko).

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami, zgodnie z podaną wyżej definicją, wynosi:

(130,00 zł x 10 miesięcy) : 10 miesięcy + 100,00 zł : 12 miesięcy = 130zł + 8,33zł = 138,33 zł

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń to 754na osobę w rodzinie, czyli 2262 zł dla całej rodziny (3 osoby x 754 zł).

Dochód na osobę w rodzinie wynosi 758 zł.

Łączny dochód całej rodziny wynosi 2274 zł miesięcznie (3 osoby x 685 zł). Kryterium dochodowe rodziny zostało przekroczone o 12 zł (2274 22625 zł). Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, świadczenia będą wypłacone:
- przez 10 miesięcy w wysokości różnicy pomiędzy
łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków (138,33 zł), a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny (12 zł), czyli w wysokości 126,33 zł miesięcznie (138,33 zł – 12 zł)

 

 

 

mgr inż. Barbara Bacik

Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

mgr Maria Sobczyk

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

 

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Lipiec 2021
28
Środa
07:34
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2020/2021

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj164
Wczoraj473
Ostatni tydzień1168
Ostatni miesiąc12144
Razem669337
Twoje IP 34.204.180.223 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top