Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych, Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych jak i również kuratorzy sądowi.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
-dzięki wysokim kwalifikacjom  i odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu możliwe jest udzielanie skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym.  Niejednokrotnie jako pierwsza reaguje na wszelkie oznaki krzywdzenia, zaniedbywania, wykorzystywania i bicia dzieci. W swoich działaniach skupia się również na zmianie biernej postawy dorosłych wobec krzywdzenia dzieci. Koordynuje pracę wszystkich członków Zespołu.

Zespół Interdyscyplinarny ma zadanie doradcze w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki, zachowań ryzykownych, szczególnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich placówek oświatowych oraz instytucji pomocowych w naszej Gminie w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
Każdy problem zgłaszany do zespołu interdyscyplinarnego, poddawany jest głębokiej analizie, przez co można określić, jakiej pomocy potrzebuje dana osoba. Wprawdzie zespół interdyscyplinarny nie ma mocy rozwiązywania problemów, ale członkowie Zespołu są wsparciem przy jego eliminacji.

Członkowie zespołu mogą również podjąć stosowne kroki w kierunku osób stosujących przemoc w rodzinie. Żadna osoba zgłaszająca się po pomoc nie pozostaje z kłopotem sama.
Warunkiem koniecznym w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym jest szeroko rozumiana współpraca wszystkich jednostek pomocowych w gminie. To od wczesnej diagnozy środowiska rodzinnego zależeć będzie opracowanie indywidualnego planu pracy dla danej rodziny. Ważne jest, aby problemu nie tłumić w sobie, ale przy pomocy doświadczonych ludzi, ostatecznie go rozwiązać.

 

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Lp.

Nazwisko i imię

 

Instytucja Stanowisko służbowe Nr telefonu
1.

BOBAK BOGUMIŁA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Starszy pracownik socjalny 14 613 60 02
2.

BURKOWICZ ELŻBIETA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie
14 613 60 02
3. KĄCKA MAŁGORZATA

Stowarzyszenie „Futurum”
Indywidualna Praktyka Położnej

Członek Stowarzyszenia
Położna Środowiskowa
 
4. KUŚNIERZ DOROTA Urząd Gminy- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcianie Przewodniczący GKRPA 14 648 44 27
5. MAGIERA DANIEL Komenda Powiatowa Policji
w Bochni- Komisariat Policji  w Nowym Wiśniczu
Dzielnicowy  

606 847 457

6. MRÓZ ZOFIA NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej U.Myszka Jakubowska M.Jakubowski J.Jakubowski Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna 14 613 67 64
7. STOCHEL BEATA

Publiczna Szkoła Podstawowa im.Edwarda Dembowskiego  w Kierlikówce

Dyrektorublicznej Szkoły Podstawowej
w Kierlikówce
14 613-60-23

 

Zespół interdyscyplinarny ma swoje spotkania w trzecie środy miesiąca kończącego kwartał, wg harmonogramu:

 

18 marzec 2020r.

 

17 czerwiec 2020r.

 

16 wrzesień 2020r.

 

16 grudzień 2020r.

 

 

Dyżur dla mieszkańców Gminy Trzciana od godziny 14.30-15.00. Na spotkania nie trzeba się umawiać. Specjaliści udzielają bezpłatnej pomocy i rady.


Lp.

Nazwisko i imię

Instytucja

Stanowisko

służbowe

Nr telefonu

Podpis

1.

BOBAK BOGUMIŁA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Starszy pracownik socjalny

 

 

2.

BURKOWICZ ELŻBIETA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownik

 

 

3.

GRABOWSKI JANUSZ

 

Sąd Rejonowy w Bochni, Wydział Rodzinny i Nieletnich

Kurator społeczny

 

 

4.

KĄCKA MAŁGORZATA

 

Stowarzyszenie „Fututum”

Indywidualna Praktyka Położnej

Członek Stowarzyszenia

Położna Środowiskowa

 

 

5.

KUŚNIERZ DOROTA

 

Urząd Gminy- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcianie

Przewodniczący GKRPA

 

 

6.

MAGIERA DANIEL

 

Komenda Powiatowa Policji
w Bochni- Komisariat Policji
w Nowym Wiśniczu

dzielnicowy

 

 

7.

MRÓZ ZOFIA

 

NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej U.Myszka Jakubowska M.Jakubowski J.Jakubowski

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

 

 

8.

STOCHEL BEATA

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im.Edwarda Dembowskiego
w Kierlikówce

Dyrektor

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Październik 2020
26
Poniedziałek
17:44
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj216
Wczoraj303
Ostatni tydzień216
Ostatni miesiąc11488
Razem547397
Twoje IP 54.236.35.159 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top