Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

Logo Małopolska

 

 

„Podejmowania decyzji uczysz się przez całe życie,

 lecz to właśnie teraz jest ten moment,

kiedy od twojego wyboru zależą twoje działanie, uczucia i styl życia innego człowieka.

 Może nie zdajesz sobie sprawy kim ten człowiek tak naprawdę jest,

 jaki jest i jakim go postrzegasz.

Ale wiesz, że nie jest idealny.

Posiadasz jasno wykreowany wzór idealnego człowieka,

zapominając że taki nie istnieje.

Potrafisz spędzić całą wieczność na poszukiwaniu czegoś,

 czego nie da się odnaleźć lub najprościej w życiu zaakceptować wady i charakter drugiego człowieka.
Wybór zależy od ciebie.
Ta decyzja otwiera ci drogę ku łatwemu życiu.
I ty ją podejmiesz.

Znalezione w Internecie [http://www.cytaty.info dostęp 31.12.2014r]

 

 

 

AMBITNI, WYTRWALI i PRACOWICI UCZESTNICY PROJEKTU „ JUTRO JUŻ DZIŚ” ZAKOŃCZYLI DZIAŁANIA W 2018r.

Dobiegł końca rok realizacji projektu „ Jutro już dziś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

W dniu 20 grudnia 2018r. 13 Uczestników edycji 2018r. podsumowało swój trud i całoroczną pracę. Zobaczmy raz jeszcze najważniejsze działania podejmowane w 2018r.

               Po przeprowadzeniu przez pracowników socjalnych wstępnych diagnoz każdy uczestnik miał przeprowadzoną indywidualną diagnozę sporządzoną przez doradcę zawodowego i psychologa którzy wyznaczyli indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego i określili predyspozycje zawodowe każdego uczestnika. Z różnych form wsparcia z projektu w 2018 r. skorzystało ogółem 15 osób.

               W ramach działań wszyscy objęci kontraktami socjalnymi skorzystali z różnych form wsparcia adekwatnych do swojej sytuacji i statusu na rynku racy:

* doradztwa psychologicznego

*doradztwa zawodowego

* kursów zawodowych

* kwalifikacyjnych kursów zawodowych

* staży zawodowych

* prac społecznie użytecznych

* wsparcia finansowego

               Po indywidualnych zajęciach rozpoczęły się grupowe warsztaty z psychologiem i grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego, które obejmowały m.in. bloki tematyczne z zakresu: autoprezentacja, integracja (trening umiejętności interpersonalnych, integracja), komunikacja werbalna i niewerbalna,asertywność (trening asertywności), rozwiązywanie konfliktów i stres, zarządzanie sobą w czasie (zarządzanie czasem),relacje rodzice – dzieci,rola rodzica, auto motywacja, zagadnienia z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych w zakresie poszukiwania pracy,wiadomości z zakresu rynku pracy, metod poszukiwania pracy,rodzaje i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,rozmowa kwalifikacyjna (jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak odpowiadać na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przykładowe scenki z rozmowy kwalifikacyjnej),umiejętności skutecznego komunikowania się z pracodawcą i pracownikami,form zatrudniania (elementy kodeksu pracy – rodzaje umów), wyznaczenie celów zawodowych i planowanie działań zmierzających do powrotu na rynek pracy w tym prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu mogli m.in. poćwiczyć umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych.

               Warto dodać, że w 2018r. ważnym instrumentem wsparcia dla części Uczestników była wspólna z Urzędem Pracy w Bochni realizacja Program Aktywizacja i Integracja na terenie Gminy Trzciana w którym uczestniczyło 9 osób. Działania integracyjne realizowane w ramach Programu obejmowały w pierwszym miesiącu grupowe poradnictwo psychologiczne, w drugim grupowe warsztaty z doradcą zawodowym. Przez cały okres realizacji Projektu odbywały się prace społecznie użyteczne.

               Po szeregu zajęć z zakresu kompetencji społecznych, asertywności i warsztatu aktywnego poszukiwania pracy Uczestnicy Projektu byli gotowi do rozpoczęcia kursów zawodowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju zawodowego określoną przez psychologa i doradcę zawodowego. Uczestnicy projektu w zależności od swoich zainteresowań i potrzeb uczestniczyli w wybranym przez siebie kursie zawodowym . Kursy zakończyły się w grudniu 2018 i stały się szansą dla Uczestników do podniesienia kompetencji zawodowych. Warto dodać, że niektórzy Uczestnicy projektu wyznaczyli sobie kursy zawodowe i wybrali ścieżkę zawodową która będzie trwać jeszcze w 2019r., co potwierdza ich świadomość o ważności kwalifikacji zawodowych na aktualnym runku pracy.

               W 2018r. Uczestnicy Projektu wybrali bardzo różnorodne  kursy, których ukończenie daje im realne szanse na zatrudnienie. Poniżej przedstawiamy kursy, jakie ukończyli Uczestnicy Projektu, jednocześnie bardzo gratulujemy wszystkim osobom, które podjęły ten trud, ponieważ kursy były bardzo intensywne, często opiewały swoim harmonogramem na kilka miesięcy, a mimo tego wszystkim Uczestnikom Projektu udało się ukończyć pozytywnie wszystkie kursy:

Kurs przedstawiciela handlowego

Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych

Kurs opiekunki dziecięcej

Kurs opiekuna osób starszych i dziecięcej

Kurs wizażystki/kosmetyczki

Kurs prawa jazdy kat. B

Kurs księgowości

Kurs obsługi wózka jezdniowego

Kurs kucharza małej gastronomii

Kurs kroju i szycia

Kurs kwalifikacyjny fryzjer (AU.21)

Kurs ECDL Base

Kurs ECDL Advanced

Po zakończonych kursach zawodowych Uczestnicy Projektu wzięli udział w kolejnym cyklicznym warsztacie z doradcą zawodowym. Warsztaty przygotowywały naszych Uczestników do profesjonalnego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Trenerzy podczas w/w zajęć skupiali się m.in. na samooceny, pewności siebie, obrazu samego siebie,stresu, zasad pracy w zespole, wzmocnienia wiary w siebie, budowania pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych działań, umiejętności formułowania komunikatu „ ja”, zwiększenia poziomu kompetencji społecznych i zawodowych, doskonalenia sztuki autoprezentacji, różnic wynikających z płci, autoprezentacji, tworzenia wizerunku zawodowego w zależności od przynależności do typu zawodowego, analizy zestawów garderoby dla przedstawicieli różnych zawodów, udzielanie praktycznych porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych. Ważnym warsztatem, szczególnie dla tych którzy myślą o swoim biznesie były dwudniowe warsztaty, podczas których uczestnicy w ramach szkolenia otrzymali wsparcie w zakresie informacji nt. zakładania własnej działalności gospodarczej.        Część Uczestników po zakończonym kursie zawodowym podjęła się 3 miesięcznego stażu, podczas których mieli możliwość sprawdzenia się na wybranych stanowiskach. Nie było by to możliwe bez otwartości właścicieli różnych firm, w których Stażyści mieli okazję realizować określone zadania na danym stanowisku.

Podczas zajęć Uczestnicy mieli możliwość uporządkować zdobytą dotychczas wiedzę, mieli okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w kontekście ukończonych kursów i dotychczasowego wsparcia. Uczestnikom Projektu którzy zgłaszali taką potrzebę zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami były wypłacane zasiłki celowe i okresowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas całego okresu realizacji Projektu przez pracowników socjalnych był prowadzony monitoring i ewaluacja osiąganych celów. Specjalnie dla naszych Uczestników po roku wytężonej pracy wystąpili aktorzy teatru MORALITET którzy pokazali się w spektaklu profilaktyczno- edukacyjnym.

                Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego poszukiwania pracy. Poprzez zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym zostały rozwinięte umiejętności społeczne, które ułatwią sprawne poruszanie się na współczesnym rynku pracy. Poprzez uczestnictwo w projekcie osoby zdobyły umiejętności, które są ważne w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku społecznym oraz właściwym kształtowaniu relacji rodzinnych. Najlepszym potwierdzeniem tego, jest fakt, że kilku Uczestników Projektu z edycji 2017 po ukończeniu całej ścieżki dostali propozycję pracy i do chwili obecnej pracują w zawodzie, co jest dla nas najlepszym potwierdzeniem tego, że realizacja Projektu w naszej Gminie była potrzebnym działaniem, które polepszyło sytuację zawodową naszych mieszkańców. Obserwując Uczestników z edycji 2018r. mamy niemal pewność, że kilku z nich również zdobędzie wymarzoną pracę. Wszystkie osoby które uzyskały certyfikaty odbytych kursów zawodowych zrealizowały zaplanowane ustalenia i uzyskano wskaźniki określone projektem– świadczy to o ich dużej determinacji by zmienić swoje dotychczasowe życie, o odpowiedzialności i zaangażowaniu ale również  o tym że dobrane kursy, warsztaty i szkolenia trafiały w ich oczekiwania.

Wszystkim uczestnikom, instytucjom, władzom, pracownikom, całemu zespołowi Projektu oraz wszystkim wykonawcom wyłonionych do przeprowadzania poszczególnych zadań w roku 2018 pragnę  serdecznie podziękować – to był dla mnie zaszczyt realizować dla Państwa i z Państwem to zadanie.

               Uczestnikom gratulujemy wytrwałości i wyrażamy nadzieję, że zdobyte przez nich kwalifikacje i umiejętności będą procentowały w przyszłości.

               Już dziś wszystkich, którzy chcieliby uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, zmierzyć się z obowiązkami pracownika jako stażysta, zaplanować profesjonalnie swoja przyszłość zawodową lub zweryfikować swoje wyobrażenia na temat predyspozycji zawodowych podczas zajęć z doradcą zawodowym zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi. Okres styczeń-marzec 2019r. jest okresem rekrutacji do Projektu w edycji 2019. Jednocześnie rok 2019r. jest ostatnim rokiem realizacji Projektu.

                                                                                                                                             Koordynator Projektu

To właśnie teraz jest ten moment ,kiedy od Twojego wyboru zależą Twoje działania!

Nie bój się jutra!

Nie zwlekaj- przyjdź, zapytaj, zapisz się już dziś!

Twoja decyzja może otworzyć Ci drogę ku łatwemu życiu.

I ty ją podejmiesz.

Zadbaj o swoje JUTRO-JUŻ DZIŚ

 

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Sierpień 2020
10
Poniedziałek
19:24
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj446
Wczoraj557
Ostatni tydzień446
Ostatni miesiąc5923
Razem508362
Twoje IP 34.200.218.187 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top