Drukuj 

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 poz. 1740 ).

Rozeznanie cenowe jest ogłaszane w celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego.

 

Zamawiający –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie planuje udzielenie zamówienia na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz. 1876 ) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) według poniższej sprecyzowanych wytycznych.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub innych wskazań uzasadniających konkretnie potrzeby podopiecznych tut. Ośrodka w zakresie:

1) zajęć z fizjoterapeutą/ terapeuta NDT-Bobath – 8 godz. tygodniowo ( u 2 dzieci)

2) zajęć z tyflopedagogiem- 8 godzin tygodniowo ( u 2 dzieci)

3) zajęć z neurologopedą- 4 godziny tygodniowo ( u 1 dziecka)

II. Wymagania niezbędne:

konieczność realizacji usług w przedziale czasowym od godziny 8:00 do godziny 18:00, w zależności od indywidualnych ustaleń z podopiecznym tut. Ośrodka na rzecz, którego realizowane będą usługi.

Osoby/podmioty zainteresowane zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza rozeznania cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego w terminie do dnia 20 marca 2021 r., do godz. 15:00 w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie (Trzciana 248, 32-733 Trzciana), w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub dostarczenie osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie (Trzciana 248, 32-733 Trzciana).

ikonka PDF oferta_cenowa_SUO.pdf