Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 poz. 1740 ).

Rozeznanie cenowe jest ogłaszane w celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego.

 

Zamawiający –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie planuje udzielenie zamówienia na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz. 1876 ) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) według poniższej sprecyzowanych wytycznych.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub innych wskazań uzasadniających konkretnie potrzeby podopiecznych tut. Ośrodka w zakresie:

1) zajęć z fizjoterapeutą/ terapeuta NDT-Bobath – 8 godz. tygodniowo ( u 2 dzieci)

2) zajęć z tyflopedagogiem- 8 godzin tygodniowo ( u 2 dzieci)

3) zajęć z neurologopedą- 4 godziny tygodniowo ( u 1 dziecka)

II. Wymagania niezbędne:

  • możliwość realizacji zadania przez osoby posiadające kwalifikacje niezbędne dla świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi określone w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.);
  • realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi których zakres będzie tożsamy z rodzajami wsparcia wymienionymi w § 2 w/w rozporządzenia, w zależności od zaleceń lekarskich bądź innych wskazań uzasadniających konkretnie potrzeby podopiecznych tut. Ośrodka;
  • konieczność dysponowania własnym środkiem transportu, w zakresie niezbędnym dla dotarcia do miejsca zamieszkania podopiecznych tut. Ośrodka, na rzecz których realizowane będą usługi - obszar całej Gminy Trzciana

konieczność realizacji usług w przedziale czasowym od godziny 8:00 do godziny 18:00, w zależności od indywidualnych ustaleń z podopiecznym tut. Ośrodka na rzecz, którego realizowane będą usługi.

Osoby/podmioty zainteresowane zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza rozeznania cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego w terminie do dnia 20 marca 2021 r., do godz. 15:00 w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie (Trzciana 248, 32-733 Trzciana), w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub dostarczenie osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie (Trzciana 248, 32-733 Trzciana).

ikonka PDF oferta_cenowa_SUO.pdf

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Kwiecień 2021
22
Czwartek
18:49
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2020/2021

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj472
Wczoraj698
Ostatni tydzień2457
Ostatni miesiąc11966
Razem621628
Twoje IP 3.238.250.105 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top