Drukuj 

 

 

log unia flaga

 

Popracuj nad sprecyzowaniem celów, które chcesz osiągnąć.

Określ dlaczego i kiedy chcesz je osiągnąć.

Im dokładniej określisz cel, tym większa szansa, że go zrealizujesz...”

Steve Grounds

„Jutro-już dziś-aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana”- edycja 2020 zakończona

 

               W grudniu 2020r. zakończyły się aktywne działania zaplanowane na edycję 2020 w ramach projektupn.„Jutro-już dziś-aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Zobaczmy w skrócie jak upłynął rok realizacji zadań określonych w indywidualnej ścieżce każdego Uczestnika.

 

               Po kompleksowym wsparciu doradcy zawodowego i psychologów świadczonych przez Firmę MAŁGORZATA STOLARSKA CENTRUM INSPIRACJI, oraz szeregu warsztatów grupowych, w czasie których Uczestnicy mieli okazję m.in. doskonalić umiejętności interpersonalne w zakresie poszukiwania pracy, poznawali metody poszukiwania pracy, rodzaje i sposób właściwego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozmawiali o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak odpowiadać na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ćwiczyli umiejętności skutecznego komunikowania się z pracodawcą i pracownikami, jak również mieli okazję poćwiczyć umiejętność autoprezentacji poprzez m.in. trening umiejętności interpersonalnych i ćwiczenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ćwiczyli umiejętność zarządzania sobą w czasie oraz swoją asertywność, część Uczestników przystąpiła do realizacji kursów zawodowych.

W tym roku Uczestnicy projektu podnosili lub nabywali swoje kwalifikacje w zawodach lub specjalnościach: Kurs fakturzysta z obsługą programów magazynowych, Kurs kucharz małej gastronomii, Kurs opiekun w żłobku i klubie dziecięcym. Łącznie z kursów skorzystało 9 osób. Pozytywnym zaskoczeniem dla nas był fakt, że po ukończeniu kursu części Uczestników Projektu udało się zdobyć pracę zawodową, co potwierdza Państwa determinację, trud i wysiłek jaki Państwo wkładacie w zmianę swojego życia. Budującym jest fakt, że wśród Uczestników Projektu pojawiły się też deklaracje o uzupełnieniu wykształcenia już po zakończeniu projektu (trzymamy kciuki), a niektórzy stażyści dali się poznać jako osoby solidne, którym złożono konkretne propozycje zawodowe na rok 2021.

Część Uczestników po zakończonym kursie zawodowym podjęła się 3 miesięcznego stażu, podczas których mieli możliwość sprawdzenia się na wybranych stanowiskach. Nie było by to możliwe bez otwartości właścicieli różnych firm, w których Stażyści mieli okazję realizować określone zadania na danym stanowisku. Dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie za umożliwienie stażu w zawodzie opiekuna, Firmie INVEST SYSTEM z Trzciany oraz Firmie P.J. "KOMPLES" Spółka Jawna, P. Krawczyk, J. Krawczyk z Łąkty Górnej za przyjęcie stażystek w zakresie stanowiska fakturzysty z programami do magazynowania, Pani Dyrektor Annie Zdebskiej- Sroka z NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "BAJKOWA KRAINA" z Kobylca za przyjęcie stażystki w zawodzie opiekuna.

Podczas trwania projektu Uczestnicy mieli okazję również m.in. podjąć się próby skonstruowania swojego biznes planu na zajęciach realizowanych przez firmę „KOLEOS”. Łukasz Oleksiewicz, gdyż przedmiotem warsztatów były informacje z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

               Wszystkim Uczestnikom Projektu życzymy nie tylko wytrwałej pracy w zdobywaniu wiedzy, ale również satysfakcji i zadowolenia z realizowanego kursu i wszelkiej podjętej aktywności edukacyjnej. Niech pewną wskazówką trafności Państwa wyboru będzie fakt, że dzięki udziałowi w poprzednich edycjach Projektu i dotychczasowym kursom zrealizowanym w ramach Projektu na przestrzeni lat, kilka osób pracuje w zawodzie po ukończeniu wybranego przez siebie kursu, a wiele osób jest aktywnych na rynku pracy. Ten akurat wskaźnik jest wyraźnym sygnałem właściwej Państwa decyzji i potwierdzeniem celowości podejmowanych przez nas działań.

Wszystkim uczestnikom, instytucjom, naszym władzom,  pracownikom, całemu zespołowi Projektu oraz wszystkim wykonawcom wyłonionych do przeprowadzania poszczególnych zadań -  pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować – to był  dla mnie zaszczyt realizować dla Państwa i z Państwem to zadanie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości i wyrażamy nadzieję, że zdobyte  przez nich umiejętności będą procentowały w przyszłości, w znacznym stopniu wpłyną również na poprawę sytuacji życiowej i rodzinnej.

Z uwagi na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie Mieszkańców Naszej Gminy tą formą aktywności w 2021r. planowana jest kolejna edycja projektu „
„Jutro-już dziś-aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana”. Już teraz rozpoczynamy wstępną rekrutację do projektu. Warunkiem zakwalifikowania się jest m.in. pozostawanie bez zatrudnienia. Wszelkie informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w godzinach pracy ośrodka, telefonicznie pod nr telefonu: 14 611 62 56 oraz e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Koordynator Projektu