Drukuj 

 

 

Logo Małopolska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie zaprasza Państwa do współpracy w organizacji staży w ramach realizowanego projektu Jutro-już dziś” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

               Jednym z działań projektu jest aktywizacja zawodowa w formie staży u Pracodawcy. Staż u Pracodawcy oznacza nabywanie umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.

               Staż zorganizowany w ramach projektu obejmuje około 520 godzin pracy stażysty ( w okresie sierpień-październik) lub około 504 godzin pracy stażysty ( w okresie wrzesień-listopad) u Pracodawcy w okresie 3 miesięcy, zgodnie z wcześniej ustalonym programem i harmonogramem stażu. W trakcie odbywania stażu stażysta otrzymywać będzie stypendium finansowane ze środków projektu.

               Kandydaci na staż są rekrutowani spośród uczestników projektu Jutro-już dziś” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Uczestnictwo w stażu pozwoli im na poznanie środowiska pracy oraz uzyskanie cennego doświadczenia zawodowego, każdy ze stażystów będzie miał ukończony szkolenie/kurs w charakterze proponowanego stanowiska pracy.

               Państwo zaś mogą zyskać zdeterminowanego pracownika, którego umiejętności i kwalifikacje być może przekonają Państwa do podjęcia z nim współpracy również po zakończeniu stażu.

               Od strony formalnej, Państwa współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie przebiegać będzie w oparciu o regulamin organizacji stażu i umowę o zorganizowanie stażu, określającą termin, a także zakres obowiązków stażysty. Umowa zawierana będzie trójstronnie między Pracodawcą, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie, a Stażystą.

               Jeżeli powyższa propozycja współpracy zainteresuje Państwa, uprzejmie proszę o przesłanie krótkiej informacji dotyczącej woli współpracy z tut. Ośrodkiem w zakresie organizacji staży na załączonym druku w terminie do 26 czerwca 2019r.

Przewidywane stanowisko

Liczba stażystów

Termin organizacji stażu dla każdego stanowiska:

Asystentka w salonie kosmetycznym

1

1 sierpnia 2019 - 31 października 2019

Kucharz małej gastronomi

1

1 września 2019 - 31 listopada 2019

Magazynier

1

1 sierpnia 2019 - 31 października 2019

Opiekunka dziecięca

1

1 września 2019 - 31 listopada 2019

Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym

(zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym)

1

1 sierpnia 2019 - 31 października 2019

W razie pytań lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji stażu uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Dorotą Palonek bądź Panią Bogumiłą Bobak pod numerem telefonu 146136002 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ikonka PDF Wniosek_o_zawarcie_umowy_o_zorganizowanie_stazu.pdf

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY