Drukuj 

 

 

          Z inicjatywy Wójta Gminy Trzciana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie w trosce o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców od miesiąca czerwca 2017r. informujemy, że rozpoczęła się realizacja Projektu socjalnego skierowanego do mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55 lat i więcej pt. „Promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55+”.

 

 

            Podjęcie realizacji projektu socjalnego i zadań było możliwe dzięki przyznaniu przez Wojewodę Małopolskiego środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 16 245 zł. W ramach projektu podejmowane są działania mające na celu rozwój pomocy społecznej poprzez m.in. zorganizowanie wyjazdu o charakterze integracyjnym, zdrowotnym i duchowym do miejscowości Zembrzyce w sierpniu 2017r. oraz przeprowadzenie akcji dystrybucji KOPERT ŻYCIA, która trwać będzie do końca grudnia 2017r.

            Dzięki zaplanowanym działaniom udało się już do dnia dzisiejszego zagwarantować udział w projekcie szczególnie osobom starszym 55+ zamieszkującym na terenie Gminy, które miały  utrudniony, a wręcz ograniczony dostęp do edukacji, usług około medycznych i wsparcia psychologicznego poprzez dwudniowy wyjazd do Zembrzyc w dniach 16.08.2017r. – 17.08.2017r. Uczestnicy w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym w Zembrzycach mieli możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji lekarza i opiekuna medycznego. Ponadto wysłuchali ciekawego wykładu dr Aleksandra Biesiady dotyczącego promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia. Uczestnicy w ramach wyjazdu zwiedzali  również Muzeum Domu Rodzinnego JPII w Wadowicach oraz Sukiennice – Podziemia Rynku w Krakowie. Wyjazd przyczynił się również do zdobycia wiedzy odnośnie KOPERTY ŻYCIA. Uczestnicy poznali ideeę Kopery Życia, dowiedzieli się jakie najważniejsze informacje o nich należy  umieścić  o stanie zdrowia, alergiach i przyjmowanych lekach. Akcja informacyjna dotycząca Kopery Życia nadal trwa a w popularyzację idei chętnie włączyły się Ośrodki Zdrowia w naszej Gminie. KOPERTA ŻYCIA umieszczona jest w specjalnie oznaczonej kopercie, która jest dostępna dla lekarza lub służb ratunkowych w domu seniora- najczęściej taką kopertę wkłada się do lodówki.

            W związku z realizacją projektu socjalnego chcielibyśmy dotrzeć w miarę możliwości do wszystkich Seniorów z terenu Gminy Trzciana, bo to pomoże lekarzom, ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. Statystyki pokazują, że prawidłowo wypełniona karta informacyjna umieszczona w “Kopercie Życia” niejednokrotnie uratowała ludzkie życie. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ułatwia działanie służbom ratunkowym, szczególnie w sytuacji gdy pacjent jest nieprzytomny lub gdy kontakt z nim jest ograniczony. Skraca do minimum czas zbierania wywiadu medycznego i umożliwia ratownikom niesienie natychmiastowej pomocy.

            Informujemy, że dystrybucja Kopert Życia trwa do końca grudnia 2017r., dlatego też zachęcamy Seniorów do skorzystania z tej formy wsparcia. Kopertę Życia można odbierać:

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie

- w Ośrodku Zdrowia w Trzcianie

Ponadto pracownicy socjalni  w ramach pracy socjalnej będą przekazują „Kopertę Życia” swoim podopiecznym

            Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania psychospołecznego i lepszej adaptacji do warunków życia seniorów, podniesienia poziomu wiedzy Seniorów z naszej Gminy, co wpłynie na poprawę ich zdrowia, bezpieczeństwa i poprawi jakość ich życia.

 

 

Z inicjatywy Wójta Gminy Trzciana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie w trosce o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców od miesiąca czerwca 2017r. informujemy, że rozpoczęła się realizacja Projektu socjalnego skierowanego do mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55 lat i więcej pt. „Promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55+”.

            Podjęcie realizacji projektu socjalnego i zadań było możliwe dzięki przyznaniu przez Wojewodę Małopolskiego środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 16 245 zł. W ramach projektu podejmowane są działania mające na celu rozwój pomocy społecznej poprzez m.in. zorganizowanie wyjazdu o charakterze integracyjnym, zdrowotnym i duchowym do miejscowości Zembrzyce w sierpniu 2017r. oraz przeprowadzenie akcji dystrybucji KOPERT ŻYCIA, która trwać będzie do końca grudnia 2017r.

            Dzięki zaplanowanym działaniom udało się już do dnia dzisiejszego zagwarantować udział w projekcie szczególnie osobom starszym 55+ zamieszkującym na terenie Gminy, które miały  utrudniony, a wręcz ograniczony dostęp do edukacji, usług około medycznych i wsparcia psychologicznego poprzez dwudniowy wyjazd do Zembrzyc w dniach 16.08.2017r. – 17.08.2017r. Uczestnicy w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym w Zembrzycach mieli możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji lekarza i opiekuna medycznego. Ponadto wysłuchali ciekawego wykładu dr Aleksandra Biesiady dotyczącego promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia. Uczestnicy w ramach wyjazdu zwiedzali  również Muzeum Domu Rodzinnego JPII w Wadowicach oraz Sukiennice – Podziemia Rynku w Krakowie. Wyjazd przyczynił się również do zdobycia wiedzy odnośnie KOPERTY ŻYCIA. Uczestnicy poznali ideeę Kopery Życia, dowiedzieli się jakie najważniejsze informacje o nich należy  umieścić  o stanie zdrowia, alergiach i przyjmowanych lekach. Akcja informacyjna dotycząca Kopery Życia nadal trwa a w popularyzację idei chętnie włączyły się Ośrodki Zdrowia w naszej Gminie. KOPERTA ŻYCIA umieszczona jest w specjalnie oznaczonej kopercie, która jest dostępna dla lekarza lub służb ratunkowych w domu seniora- najczęściej taką kopertę wkłada się do lodówki.

            W związku z realizacją projektu socjalnego chcielibyśmy dotrzeć w miarę możliwości do wszystkich Seniorów z terenu Gminy Trzciana, bo to pomoże lekarzom, ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. Statystyki pokazują, że prawidłowo wypełniona karta informacyjna umieszczona w “Kopercie Życia” niejednokrotnie uratowała ludzkie życie. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ułatwia działanie służbom ratunkowym, szczególnie w sytuacji gdy pacjent jest nieprzytomny lub gdy kontakt z nim jest ograniczony. Skraca do minimum czas zbierania wywiadu medycznego i umożliwia ratownikom niesienie natychmiastowej pomocy.

            Informujemy, że dystrybucja Kopert Życia trwa do końca grudnia 2017r., dlatego też zachęcamy Seniorów do skorzystania z tej formy wsparcia. Kopertę Życia można odbierać:

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie

- w Ośrodku Zdrowia w Trzcianie

Ponadto pracownicy socjalni  w ramach pracy socjalnej będą przekazują „Kopertę Życia” swoim podopiecznym

            Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania psychospołecznego i lepszej adaptacji do warunków życia seniorów, podniesienia poziomu wiedzy Seniorów z naszej Gminy, co wpłynie na poprawę ich zdrowia, bezpieczeństwa i poprawi jakość ich życia.