Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

          Z inicjatywy Wójta Gminy Trzciana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie w trosce o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców od miesiąca czerwca 2017r. informujemy, że rozpoczęła się realizacja Projektu socjalnego skierowanego do mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55 lat i więcej pt. „Promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55+”.

 

 

            Podjęcie realizacji projektu socjalnego i zadań było możliwe dzięki przyznaniu przez Wojewodę Małopolskiego środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 16 245 zł. W ramach projektu podejmowane są działania mające na celu rozwój pomocy społecznej poprzez m.in. zorganizowanie wyjazdu o charakterze integracyjnym, zdrowotnym i duchowym do miejscowości Zembrzyce w sierpniu 2017r. oraz przeprowadzenie akcji dystrybucji KOPERT ŻYCIA, która trwać będzie do końca grudnia 2017r.

            Dzięki zaplanowanym działaniom udało się już do dnia dzisiejszego zagwarantować udział w projekcie szczególnie osobom starszym 55+ zamieszkującym na terenie Gminy, które miały  utrudniony, a wręcz ograniczony dostęp do edukacji, usług około medycznych i wsparcia psychologicznego poprzez dwudniowy wyjazd do Zembrzyc w dniach 16.08.2017r. – 17.08.2017r. Uczestnicy w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym w Zembrzycach mieli możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji lekarza i opiekuna medycznego. Ponadto wysłuchali ciekawego wykładu dr Aleksandra Biesiady dotyczącego promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia. Uczestnicy w ramach wyjazdu zwiedzali  również Muzeum Domu Rodzinnego JPII w Wadowicach oraz Sukiennice – Podziemia Rynku w Krakowie. Wyjazd przyczynił się również do zdobycia wiedzy odnośnie KOPERTY ŻYCIA. Uczestnicy poznali ideeę Kopery Życia, dowiedzieli się jakie najważniejsze informacje o nich należy  umieścić  o stanie zdrowia, alergiach i przyjmowanych lekach. Akcja informacyjna dotycząca Kopery Życia nadal trwa a w popularyzację idei chętnie włączyły się Ośrodki Zdrowia w naszej Gminie. KOPERTA ŻYCIA umieszczona jest w specjalnie oznaczonej kopercie, która jest dostępna dla lekarza lub służb ratunkowych w domu seniora- najczęściej taką kopertę wkłada się do lodówki.

            W związku z realizacją projektu socjalnego chcielibyśmy dotrzeć w miarę możliwości do wszystkich Seniorów z terenu Gminy Trzciana, bo to pomoże lekarzom, ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. Statystyki pokazują, że prawidłowo wypełniona karta informacyjna umieszczona w “Kopercie Życia” niejednokrotnie uratowała ludzkie życie. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ułatwia działanie służbom ratunkowym, szczególnie w sytuacji gdy pacjent jest nieprzytomny lub gdy kontakt z nim jest ograniczony. Skraca do minimum czas zbierania wywiadu medycznego i umożliwia ratownikom niesienie natychmiastowej pomocy.

            Informujemy, że dystrybucja Kopert Życia trwa do końca grudnia 2017r., dlatego też zachęcamy Seniorów do skorzystania z tej formy wsparcia. Kopertę Życia można odbierać:

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie

- w Ośrodku Zdrowia w Trzcianie

Ponadto pracownicy socjalni  w ramach pracy socjalnej będą przekazują „Kopertę Życia” swoim podopiecznym

            Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania psychospołecznego i lepszej adaptacji do warunków życia seniorów, podniesienia poziomu wiedzy Seniorów z naszej Gminy, co wpłynie na poprawę ich zdrowia, bezpieczeństwa i poprawi jakość ich życia.

 

 

Z inicjatywy Wójta Gminy Trzciana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie w trosce o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców od miesiąca czerwca 2017r. informujemy, że rozpoczęła się realizacja Projektu socjalnego skierowanego do mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55 lat i więcej pt. „Promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55+”.

            Podjęcie realizacji projektu socjalnego i zadań było możliwe dzięki przyznaniu przez Wojewodę Małopolskiego środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 16 245 zł. W ramach projektu podejmowane są działania mające na celu rozwój pomocy społecznej poprzez m.in. zorganizowanie wyjazdu o charakterze integracyjnym, zdrowotnym i duchowym do miejscowości Zembrzyce w sierpniu 2017r. oraz przeprowadzenie akcji dystrybucji KOPERT ŻYCIA, która trwać będzie do końca grudnia 2017r.

            Dzięki zaplanowanym działaniom udało się już do dnia dzisiejszego zagwarantować udział w projekcie szczególnie osobom starszym 55+ zamieszkującym na terenie Gminy, które miały  utrudniony, a wręcz ograniczony dostęp do edukacji, usług około medycznych i wsparcia psychologicznego poprzez dwudniowy wyjazd do Zembrzyc w dniach 16.08.2017r. – 17.08.2017r. Uczestnicy w Ośrodku Wypoczynkowo Rekolekcyjnym w Zembrzycach mieli możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji lekarza i opiekuna medycznego. Ponadto wysłuchali ciekawego wykładu dr Aleksandra Biesiady dotyczącego promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia. Uczestnicy w ramach wyjazdu zwiedzali  również Muzeum Domu Rodzinnego JPII w Wadowicach oraz Sukiennice – Podziemia Rynku w Krakowie. Wyjazd przyczynił się również do zdobycia wiedzy odnośnie KOPERTY ŻYCIA. Uczestnicy poznali ideeę Kopery Życia, dowiedzieli się jakie najważniejsze informacje o nich należy  umieścić  o stanie zdrowia, alergiach i przyjmowanych lekach. Akcja informacyjna dotycząca Kopery Życia nadal trwa a w popularyzację idei chętnie włączyły się Ośrodki Zdrowia w naszej Gminie. KOPERTA ŻYCIA umieszczona jest w specjalnie oznaczonej kopercie, która jest dostępna dla lekarza lub służb ratunkowych w domu seniora- najczęściej taką kopertę wkłada się do lodówki.

            W związku z realizacją projektu socjalnego chcielibyśmy dotrzeć w miarę możliwości do wszystkich Seniorów z terenu Gminy Trzciana, bo to pomoże lekarzom, ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. Statystyki pokazują, że prawidłowo wypełniona karta informacyjna umieszczona w “Kopercie Życia” niejednokrotnie uratowała ludzkie życie. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ułatwia działanie służbom ratunkowym, szczególnie w sytuacji gdy pacjent jest nieprzytomny lub gdy kontakt z nim jest ograniczony. Skraca do minimum czas zbierania wywiadu medycznego i umożliwia ratownikom niesienie natychmiastowej pomocy.

            Informujemy, że dystrybucja Kopert Życia trwa do końca grudnia 2017r., dlatego też zachęcamy Seniorów do skorzystania z tej formy wsparcia. Kopertę Życia można odbierać:

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie

- w Ośrodku Zdrowia w Trzcianie

Ponadto pracownicy socjalni  w ramach pracy socjalnej będą przekazują „Kopertę Życia” swoim podopiecznym

            Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania psychospołecznego i lepszej adaptacji do warunków życia seniorów, podniesienia poziomu wiedzy Seniorów z naszej Gminy, co wpłynie na poprawę ich zdrowia, bezpieczeństwa i poprawi jakość ich życia.

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Wrzesień 2019
16
Poniedziałek
23:21
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2018/2019

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj5
Wczoraj377
Ostatni tydzień382
Ostatni miesiąc5385
Razem382798
Twoje IP 34.237.76.91 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top